POP Poli

Wat is de Pop-poli??

Ongeveer twee op de tien zwangere vrouwen en kraamvrouwen heeft een psychiatrische aandoening zoals een ernstig depressieve stoornis, een paniekstoornis, een postpartum (na de bevalling) psychose of een postpartum depressie. OLVG, locatie West heeft voor deze doelgroep een expertise en behandelcentrum opgericht: het POP expertisecentrum of de POP-polikliniek. Binnen het expertisecentrum en de polikliniek werken de vakgroepen Psychiatrie, Obstetrie (verloskunde) en Pediatrie samen.

Een psychiatrische ziekte tijdens een zwangerschap of na de bevalling heeft negatieve gevolgen voor het welbevinden van de (aanstaande) moeder. Psychiatrische stoornissen tijdens de zwangerschap kunnen leiden tot obstetrische (verloskundige) complicaties en na de bevalling tot een verstoorde moeder-kind band. Bovendien keren deze problemen vaak terug (hoge recidiefkans).

Hulp zoeken

Gezien deze ingrijpende gevolgen voor moeder en kind is het van belang dat zwangere vrouwen, kraamvrouwen en hun naasten psychiatrische symptomen herkennen en hulp zoeken als dit nodig is.

Er zijn verschillende risicofactoren (zowel psychiatrisch, obstetrisch (verloskundig) als psychosociaal) voor het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis rond de zwangerschap en bevalling. Hierover vindt u meer op deze website. Op basis van de risicofactoren kunnen vrouwen met een verhoogd risico op een psychiatrische stoornis worden geïdentificeerd, bij voorkeur voor of tijdens de zwangerschap. Feit daarbij is wel dat bij sommige patiënten heel duidelijk te voorspellen is wie (opnieuw) een psychiatrisch probleem zal krijgen, bij andere niet.

POP-polikliniek

De patiënte krijgt na een telefonische intake een gezamenlijk consult met de kinderarts, gynaecoloog en psychiater. Zij komen met een advies, bijvoorbeeld ten aanzien van het gebruik van medicatie, dat ook wordt doorgestuurd naar de verwijzer. De POP-poli heeft een wekelijks spreekuur voor verwijzers.

In de 34ste week van de zwangerschap bezoekt de patiënte nogmaals de POP-poli en krijgt zij een rondleiding over de kraam- en verlosafdeling. Na de bevalling blijft de kraamvrouw nog enkele dagen in het ziekenhuis. Bij een thuisbevalling wordt ook aangeraden een aantal dagen op de kraamafdeling te komen. De verpleegkundigen op de kraamafdeling zijn geschoold en hebben ervaring in de psychiatrie.

 Info van : www.zorgsaam.nl

IHT Team van Emergis

Emergis biedt vanaf heden intensive home treatment (IHT)in heel zeeland aan. IHT is bedoeld voor mensen met psychiatrische problemen die in crisis zijn geraakt.Het IHT-team probeert door een intensieve behandeling in een voor de patiënt veilige envertrouwde omgeving , bijv thuis de crisissituatie te stabliseren.Zo kan een opname in de kliniek voorkomen worden en zorgt het team ervoor dat een crisis zo kort mogelijk duurt.Daarnaast wordt IHT ingezet ter vervanging vaneen klinische opname of er voor te zorgen dat een klinische opname zo kort mogelijk duur.Zodra de paniënt thuis,biedt het team extra ondersteuning totdat de paniënt weer stabiel genoeg is om reguliere zorg te krijgen.

Infomatie : www.emergis.nl

Onderzoeken

 

Vragen

De dood van je kind roept naast veel emoties bij jou en je familie ongetwijfeld ook veel vragen op.

• Waarom is ons kind doodgegaan?

• Had het kunnen worden voorkomen?

• Heeft de dood van ons kind gevolgen voor een nieuwe zwangerschap?

 • Zijn er consequenties voor andere kinderen in het gezin of voor anderen in de familie?.

Verzorging

 

Ook je gynaecoloog, verloskundige, kinderarts en de verpleegkundigen zijn uiteraard erg begaan met het verlies van je kind. Zij leven tijdens en na de zwangerschap en bevalling met je mee. Het is hun verantwoordelijkheid te zorgen, dat naast de begeleiding van de ouders ook de verzorging van je kind optimaal geschiedt. Dit betekent, dat je kind goed wordt verzorgd, wordt gewassen en, als je dat wilt, wordt aangekleed. De kinderarts zal je kind uitwendig onderzoeken indien de gynaecoloog dit noodzakelijk vindt. Kleurenfoto’s worden genomen om vast te leggen, hoe je kind er uitziet. Ook kunnen er hand- en voetafdrukken gemaakt worden als herinnering.

Onderzoeken

Bij onverwacht overlijden en onduidelijke oorzaak hiervoor, zullen er allerlei onderzoeken worden ingezet. Je krijgt informatie over alle onderzoeken en kan aangeven wat je wel wenst en liever niet. Onder meer zal er bloedonderzoek worden verricht, o.a. om te zien of er een infectie heeft plaatsgevonden. Ook zullen er kweken worden afgenomen. Soms is het wenselijk om onderzoek in te zetten naar genetische (chromosomale) afwijkingen.

Röntgenfoto

 

Via een röntgenfoto kunnen aangeboren en/of erfelijke afwijkingen worden opgespoord, die niet aan de buitenzijde kunnen worden waargenomen. Hierop kan gezien worden of alle botten aanwezig zijn en goed zijn aangelegd. Zo’n foto wordt een babygram genoemd.

 

 Obductie

Ook kan je toestemming worden gevraagd een obductie te laten verrichten. Obductie is een onderzoek, dat wordt verricht door een patholoog-anatoom. Een ander woord voor dit onderzoek is sectie of autopsie. Het is een nauwkeurig onderzoek van de inwendige organen, waarbij gekeken wordt naar bijzonderheden, afwijkingen en veranderingen, die tot de dood van je kind hebben kunnen leiden of ermee te maken kunnen hebben gehad. Een obductie is het beste te vergelijken met een operatie en wordt op respectvolle wijze uitgevoerd. Is het wenselijk dat ook de hersenen wordt onderzocht, dan moet hiervoor speciaal toestemming worden gegeven.

Obductie Na schedelobductie worden de hersenen niet teruggeplaatst, omdat deze voor verder onderzoek gedurende langere tijd moeten worden gefixeerd. Het hoofd van je kind zal dan door een verband zijn omwikkeld. Soms kan je kind na de obductie niet meer door jou en je familie worden gezien en moet je dus vooraf afscheid nemen. Bij een obductie wordt van een aantal organen een klein stukje bewaard voor microscopisch onderzoek. In principe worden na de obductie alle organen teruggeplaatst in het lichaam, zodat begrafenis of crematie van een compleet lichaam mogelijk is. In sommige gevallen wordt een orgaan niet teruggeplaatst.

Verslag

De patholoog-anatoom maakt van de bevindingen bij de obductie een verslag op schrift, dat aan de gynaecoloog en de kinderarts wordt toegezonden. Dit verslag wordt met je besproken bij de nacontrole op de polikliniek. Ook kun je beschikken over een eigen exemplaar van het obductieverslag.

Scan CT/MRI-scan

Er kan voorgesteld worden om naast, of in plaats van, obductie een scan te maken van je kind. Doel hiervan is ook om eventuele afwijkingen aan het kindje op te sporen.

Tot slot

Met name het uitwendig onderzoek door de kinderarts indien nodig, de foto’s en de gegevens van de obductie kunnen een bijdrage leveren aan de verklaring van de dood van je kind. Ook kunnen aangeboren en/of erfelijke afwijkingen worden gevonden, wat van belang kan zijn als je in de toekomst nogmaals zwanger wilt worden. Wij hopen, dat de informatie in deze brochure je, in deze verdrietige tijd, kan helpen het juiste antwoord te geven als je wordt gevraagd om toestemming voor obductie van je kind.

 

 infomatie : www.zorgsaam.nl

 

 

 

Erkenning van de wet

Als ouders bent je verplicht om aangifte te doenvan de geboorte van je kindje wanneer deze na een zwangerschapvan minimaal 24 weken dood wordt geboren.

De staat in de Wet op Lijkbezorging.Dit aangisfte doe je bij de burgelijke stand in de gemeente waar je bent bevallen.

De aangifte kan door de vader of moeder worden gedaan , maar voor sommige ouders is het heel pijnelijk.De aangifte mag dan ook worden gedaan door het ziekenhuis of de uitvaartverzorger. Na de aangifte ontvangt u een 'verlof tot begraven of cremeren'.

 

De gemeente maakt een , wanneer een kindje is dood wordt geboren altijd een 'akte van een levenloos geboren kind'op.

Dit is eigenlijk een akte van geboorte en overlijden in één.

 

Ben je als ouders getrouwd dan kan je ervoor kiezen om jullie doodgeboren kindje officieel in het trouwboekje te laten bijschrijven onder 'Geboren en Overleden'

Dit kan op het moment zelf maar ook later gedaan worden

info : www.rijksoverheid.nl

 

Wat is 'Stil' geboren??

'Stil'geboren is de geboorte van een kindje dat tijdens de zwangerschap of rond de bevalling us overleden : we spreken dan van een intra-ureuene vruchtdood.

Als het kindje tijdens de zwangerschap in de baarmoeder is overleden, kan er gewacht worden op een spontane bevalling Het is losisch dat bij een bevalling van een dood kindje veel emoties spelen, en dat de spanning en psychologische belasting hoog zijn.

Op fysiek is het anders de inspanning en en de pijn tijdens de bevalling zullen immers niet worden beloond met de geboorte van een roze wolk van geluk.

Vroeger was het de gewoonte dan een doodgeboren kindje door het ziekenhuis werdt afgevoerd.Vaak kreeg de moeder het kindje niet eens te zien en afscheid nemen van de baby was al helemaal niet aan de orde.

 

Hierdoor was een fatsoenlijke rouwverwerking onmogelijk. Wanneer je tijdens de laatste maanden van je zwangerschap of kort voor de bevalling te horen krijgt dat je kindje niet meer leeft , stort je hele wereld.

Na het horen van dit skecht nieuws,wil je in eerste instatie misschien dat jet kindje gelijk wordt gehaald met een keizersnede.

Het idee van een gewone bevalling te moeten doormaken om uiteindelijk een dood te krijgen, is ondraaglijk.

Medisch gezien is een onnodige operatie met kans op complicaties niet verantwoord. 

Een dubbele emotie, je hebt je kindje voor het eerst in je armen. Je maakt kennis met zijn/haar kleine handjes en voetjes en je streelt voor het eerst met je vingers langzaam door de kleine,zachte donshaarttjes

'Dag, kleine lieve schat van me', fluister je zacht in zijn/haar oortje, 'wat ben je ongelooflijk mooi !'

Voorzichtig- en waarschijnelijk door je tranen heen maak je kennis met die prachtige mensje.

Je verbaast je over zijn volmaaktheid , zijn kleine vingertje met die piepkleine nageltjes er aan. Het lijkt net alsof zij/hij slaapt..............

 

Info van www.zorgstroom.nl